Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Współrzędne bezwzględne
Można również rysować odcinki wykorzystując tzw. kursor graficzny - niewidoczny punkt, od którego zaczynamy rysować linię). Aby narysować odcinek ustawiamy kursor graficzny w odpowiednim miejscu instrukcją MOVETO, a następnie od tego miejsca kreślimy odcinek instrukcją LINETO, po czym kursor graficzny jest przesuwany automatycznie na koniec narysowanego odcinka (łatwiej rysować kolejny odcinek). Jeśli rysujemy łamaną zapis staje się krótszy, bo używamy tylko dwóch współrzędnych a nie czterech jak w instrukcji LINE.

Współrzędne względne
Gdy rysowaliśmy odcinki instrukcją LINE albo MOVETO i LINETO - określaliśmy położenie obu końców. Można również rysować linię określając położenie końców odcinka w następujący sposób: przesuwamy X o 50 w prawo i Y o 100 w dół. Nowe współrzędne wyliczane są ze wzorów: x1 := x + dx; y1 := y + dy; gdzie dx i dy to tzw. względne przesunięcia.

W dalszej części instrukcja MOVETO, LINETO, MOVEREL i LINEREL

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF03.PAS

{wsp˘ˆrz©dne bezwzgl©dne i wzgl©dne}program grafika03;uses graph;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); SetColor(12); 	{wsp˘ˆrz©dne bezwzgl©dne} Line(200,100,200,200); Line(200,200,240,200); Line(260,100,260,200); Line(280,150,280,200); Line(300,100,300,200); Line(260,200,300,200); readln; SetColor(13);     {wsp˘ˆrz©dne bezwzgl©dne} MoveTo(200,100); LineTo(200,200); LineTo(240,200); MoveTo(260,100); LineTo(260,200); LineTo(300,200); LineTo(300,100); MoveTo(280,150); LineTo(280,200); readln; SetColor(14);     {wsp˘ˆrz©dne wzgl©dne} MoveTo(200,100); LineRel(0,100); LineRel(40,0); MoveRel(20,-100); LineRel(0,100); LineRel(40,0); LineRel(0,-100); MoveRel(-20,50); LineRel(0,50); readln; closegraph;end.
Zobacz tutaj