Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Stałe i zmienne, to jakby pudełka z wypisaną na wieczku nazwą, w których można przechowywać informacje przydatne w programie (podobnie jak na matematyce). Zamiast używać w programie jakichś wartości lepiej jest posługiwać się ich nazwami. Zanim zaczniemy ich używać, należy poinformować program o nazwie i typie zmiennej - co będziemy w zmiennej przechowywać (liczby, teksty itp.). Ta część programu nosi nazwę deklarowania zmiennych i stałych. Związane jest to z tym, że program musi zarezerwować w pamięci komputera określoną liczbę bajtów. Wartość zmiennych może ulegać zmianie w trakcie działania programu. Stałe pełnią podobną rolę w programie jak i zmienne - przechowują pewne wartości. Jednak w trakcie działania programu nie ulegają zmianie (nie trzeba też deklarować ich typu).

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF04.PAS

{zmienne i staˆe}program grafika04;uses graph;var	x,y:integer;    {zadeklarowano dwie zmienne}const	w=100;       {wysoko˜† litery} s=40;        {szeroko˜† litery}var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); x:=50;          {ustawiamy poczĄtkowe warto˜ci zmiennych} y:=100; SetColor(12); Line(x  ,y  ,x  ,y+100); Line(x  ,y+100,x+40 ,y+100); Line(x+60 ,y  ,x+60 ,y+100); Line(x+80 ,y+50 ,x+80 ,y+100); Line(x+100,y  ,x+100,y+100); Line(x+60 ,y+100,x+100,y+100); readln; x:=200;        {zmieniamy zawarto˜† x i y} y:=100; SetColor(13); MoveTo(x  ,y); LineTo(x  ,y+100); LineTo(x+40 ,y+100); MoveTo(x+60 ,y); LineTo(x+60 ,y+100); LineTo(x+100,y+100); LineTo(x+100,y); MoveTo(x+80 ,y+50); LineTo(x+80 ,y+100); readln;             {uľywamy zadeklarowanych staˆych} x:=350;         {zmienili˜my zn˘w zawarto˜† zmiennych x i y} y:=100; SetColor(14); MoveTo(x,y); LineRel(0,w); LineRel(s,0); MoveRel(s div 2,-w); LineRel(0,w); LineRel(s,0); LineRel(0,-w); MoveRel(-s div 2,w div 2); LineRel(0,w div 2); readln; closegraph;end.
Zobacz tutaj