Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Z punktu widzenia użytkownika praca z programami odbywa się według schematu:

 • DANE - informacje dostarczane przez użytkownika
 • PROGRAM - przetwarzanie informacji
 • WYNIKI - rezultaty działania programu

Programisty zadaniem jest: opracować komunikację pomiędzy użytkownikiem a programem, w jaki sposób ma dostarczać dane i w jakiej formie będzie otrzymywał wyniki, sformułować metodę, zgodnie z którą program będzie działał (schematycznie podany sposób rozwiązania problemu nosi nazwę algorytm), opisać algorytm w konkretnym języku programowania oraz sprawdzić poprawność działania programu

Zlecając komuś wykonanie jakiejś pracy, pewne fragmenty naszej instrukcji możemy wydzielić, po to, żeby nasze polecenie miało czytelniejszą strukturę i żeby wydzielić z niego mniejsze jednostki, które wykonywane są np. wiele razy. Na przykład trzeba narysować na ekranie 100 kwadratów. Takie powtarzające się fragmenty opisujemy w procedurach. Procedury deklarujemy (definiujemy) przed częścią główną programu. W Pascalu najpierw musi być coś zdefiniowane, a dopiero potem można się tym posługiwać.

Za pośrednictwem parametrów przekazujemy do procedury informacje (liczby, teksty i inne), na których będziemy wykonywać działania. Za pomocą parametrów można modyfikować działanie procedury, wykonując ją z innym zestawem danych . Procedura może być bez parametrów, ale wtedy wykonuje działania tylko na określonych wcześniej wartościach.

W dalszej części ćwiczenia

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF07.PAS

{procedury z parametrami}program grafika07;uses graph;procedure LiteraL(x,y,w,s,k:integer);begin SetColor(k); MoveTo(x,y); LineRel(0,w); LineRel(s,0);end;{odpowiednie nazywanie zmiennych pomaga w czytaniu programu}procedure LiteraW(x,y,wysokosc,szerokosc,kolor:integer);begin SetColor(kolor); MoveTo(x,y); LineRel(0,wysokosc); LineRel(szerokosc,0); LineRel(0,-wysokosc); MoveRel(-szerokosc div 2,wysokosc div 2); LineRel(0,wysokosc div 2);end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); LiteraL( 50,100,100,40,10); LiteraW(110,100,100,40,10); readln; LiteraL(200,100,200,20,11); LiteraW(240,100,200,20,11); readln; LiteraL(350,100,100,80,12); LiteraW(470,100,100,80,12); readln; closegraph;end.
Zobacz tutaj