Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Bardzo często wykonujemy pewne działania cyklicznie - składające się z prostych, wielokrotnie powtarzanych czynności. Można by wyróżnić dwa rodzaje takich poleceń: zrób coś określoną ilość razy (dzisiejsza lekcja) albo powtarzaj pewne czynności, dopóki nie zostanie spełniony jakiś warunek (lekcja następna). Po albo przed każdym cyklem sprawdzamy, czy zadanie zostało zrealizowane. Jeśli tak - kończymy pracę, jeśli nie - kontynuujemy.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF10.PAS

{generator liczb losowych}program grafika10;uses graph;var x,y,    {lewy g˘rny r˘g} w,s,    {wysoko˜† i szeroko˜†} k,     {kolor linii}	i:integer; {numer rysowanej linii}{zmienne w programie gˆ˘wnym mogĄ mie† takie same nazwy jak zmienne w procedurze}procedure ProstokatK(x,y,s,w,k:integer);begin	SetColor(k); MoveTo(x,y); LineRel(0,w); LineRel(s,0); LineRel(0,-w); LineRel(-s,0);end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); {ramka z kwadrat˘w} for i:=0 to 20 do ProstokatK(i*30,0,20,20,10);  {g˘ra} for i:=0 to 20 do ProstokatK(i*30,450,20,20,10); {d˘ˆ} for i:=1 to 14 do ProstokatK(0,i*30,20,20,10);  {lewy} for i:=1 to 14 do ProstokatK(600,i*30,20,20,10); {prawy} readln; randomize; for i:=1 to 100 do begin 	x:=random(480)+30;  y:=random(320)+30; 	w:=random(100);  s:=random(100);  k:=random(15)+1;  ProstokatK(x,y,w,s,k); end; readln; closegraph;end.
Zobacz tutaj