Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Wrażenie, że obiekty są ruchome uzyskujemy dzięki szybkiemu następowaniu po sobie kolejnych {nieruchomych) obrazów. Aby "oszukać" wzrok - by animacja była płynna - kolejne obrazy muszą być wyświetlane w tempie przynajmniej 30 obrazów na sekundę. W praktycznych zastosowaniach animacja realizowana jest w różny sposób. Najprostszym z nich jest rysowanie i wymazywanie kolejnych obrazków na ekranie. Po narysowaniu obrazka wstrzymujemy na chwilę działanie programu i nie wymazujemy go od razu - byłby widoczny zbyt krótko i oko mogłoby w ogóle go nie zauważyć albo byłoby widać "mruganie"

Animacja realizowana jest schematycznie w następującej pętli:

 • rysujemy obiekt
 • wstrzymujemy działanie programu
 • usuwamy obiekt
 • obliczamy nowe położenie obiektu

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF11.PAS
{p©tle logiczne - odbijanie}program grafika11;uses crt,graph;var x,y,w,s,k:integer;procedure ProstokatK(x,y,s,w,k:integer);begin	SetColor(k); MoveTo(x,y); LineRel(0,w); LineRel(s,0); LineRel(0,-w); LineRel(-s,0);end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); readln; x:=1; y:=100; w:=40; s:=40; k:=10; repeat {tam - REPEAT} repeat 	ProstokatK(x,y,s,w,k);  delay(5);  ProstokatK(x,y,s,w,0);  x:=x+1; until x > (640-s); {z powrotem - WHILE} {zmienne sĄ juľ zainicjowane i ustawione} while x > 0 do begin 	ProstokatK(x,y,s,w,k);  delay(5);  ProstokatK(x,y,s,w,0);  x:=x-1; end; until keypressed;  {powtarzamy odbijanie aľ naci˜niemy dowolny klawisz} closegraph;end.
Zobacz tutaj