Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Niestety, nie zawsze da się skonstruować programu w prosty sposób - instrukcja po instrukcji. Bardzo często zdarza się, że w pewnym momencie musimy zdecydować, "w którą iść stronę" - który fragment programu wykonać. Na przykład: jeśli współrzędna X będzie większa niż 100 to zmień kolor rysowania na niebieski albo jeśli współrzędna X jest mniejsza od 100 dodaj do zmiennej X 1(jeden) w przeciwnym wypadku wyzeruj zmienną X. Polecenia te mają swoje odpowiedniki w Pascalu.

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

GRAF14.PAS

{odbijanie kwadratu}program grafika14;uses crt,graph;var dx,dy,	x,y,	bok,	kolor:integer;procedure Kwadrat(x,y,bok,kolor:integer);begin	SetColor(kolor); MoveTo(x,y); LineRel(0,bok); LineRel(bok,0); LineRel(0,-bok); LineRel(-bok,0);end;var d,m:integer;begin d:=detect; initgraph(d,m,''); readln; x:=0; y:=0; bok:=60; kolor:=12; dx:=1; dy:=1; repeat  Kwadrat(x,y,bok,kolor);  delay(5);  Kwadrat(x,y,bok,0);  x:=x+dx;  y:=y+dy;  if (x > (640-bok)) or (x < 0) then dx:=-dx;  if (y > (480-bok)) or (y < 0) then dy:=-dy; until keypressed; closegraph;end.
Zobacz tutaj