Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Do tej pory pracowaliśmy w trybie graficznym. Ekran był podzielony na punkty (piksele, 640x480) i każdy można było zmieniać zapalając je w 16 różnych kolorach. Kursor graficzny skazywał punkt, od którego zaczynamy rysować. W trybie tekstowym ekran jest podzielony na pola (80x25), na których można wyświetlić znaki z alfabetu ASCII w 16 kolorach. Miejsce, w którym będą się pojawiać znaki wskazuje kursor tekstowy (pozioma mrugająca kreska).

Instrukcje wejścia i wyjścia
Program, by jego działanie miało jakiś sens musi oczywiście przyjmować dane, przekształcać je i wyprowadzać wyniki. Przyjmowanie danych realizujemy za pomocą instrukcji wejścia - READLN wprowadzając dane za pomocą klawiatury. Wyjście, czyli wyprowadzane wyników, realizujemy na ekranie monitora za pomocą instrukcji WRITELN.

W dalszej części przykładowe programy

POBIERZ CAŁĄ LEKCJĘ

CIĄGI LICZBOWE - ĆWICZENIAZa pomocą instrukcji WRITELN i poznanych na poprzednich lekcjach instrukcji:- przypisania- arytmetyczne (+ - * / ^ DIV MOD), relacji (= <> < > <= >=, logiczne (NOT OR AND XOR)- pętle iteracyjna i logiczne: FOR, REPEAT, WHILE- warunkowa i wyboru: IF THEN ELSE, CASE- złożona BEGIN ENDA)	Napisz programy, które będą na ekranie wypisywały podane poniżej ciągi liczbowe.Do każdego pytania powinny być utworzone trzy programy każdy z inny pętlą: FOR, WHILE, REPEAT realizujące to samo zadanie.1)	10 kolejnych liczb naturalnych2)	10 kolejnych liczb naturalnych licząc wstecz od 103)	10 kolejnych liczb parzystych4)	10 kolejnych liczb nieparzystych5)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 0,6,12,18,24...6)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 24,18,12,6,0...7)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 1,1,2,4,7,11...8)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 1,2,3,5,8,13,21...9)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 0,1,3,4,6,7,9...10)	10 kolejnych liczb dla następującego ciągu 1,4,9,16,25...B)	Jakie liczby wypiszą na ekranie poniższe programy:1)	for i:=1 to 5 do writeln(i mod 2);2)	for i:=1 to 5 do writeln(i div 2);3)	i:=1; while i<5 do begin writeln(i+i); i:=i+1 end;4)	i:=3; while i<=5 do begin writeln(i-i); i:=i+1 end;5)	i:=5; repeat writeln(i); i:=i-1 until i=1;6)	i:=1; repeat i:=i+1; writeln(i+10) until i=5;7)	for i:=1 to 10 do if (i>2) and (i<=5) then writeln(i);8)	i:=3; while (i>2) and (i<=5) do begin writeln(i); i:=i+1 end;9)	i:=3; repeat writeln(i); i:=i+1 until (i<3) or (i>7);PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIEA 1FOR i:-1 TO 10 DO WRITE(i,' ');		jeśli jedna liczba obok drugiejFOR i:-1 TO 10 DO WRITELN(i);		jeśli jedna liczba pod drugąi:=1; REPEAT WRITELN(i); i:=i+1; UNTIL i=11;i:=1; WHILE i<=10 DO BEGIN WRITELN(i); i:=i+1 END;B 11 0 1 0 1
Zobacz tutaj