Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

JavaScript jest jednym z najpopularniejszych, skryptowych języków programowania do wykorzystania na stronach internetowych. Program w JS wykonywany jest przez przeglądarkę, a więc błyskawicznie. Można w bardzo prosty sposób zwiększyć interaktywność stron i sterować działaniami użytkownika. Co jest konieczne, aby zacząć programować? – przeglądarka i systemowy notatnik, choć zdecydowanie wygodniej posługiwać się jakimś poważniejszym notatnikiem, np. może to być notepad++ i przeglądarką wyposażoną w debuger – może to być chrom.

Cała lekcja do pobraniaPrzykład sktyptu ANIMACJA

Zobacz tutaj