Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zmienne niezbędne do na przykład poruszania obiektem po ekranie możemy tworzyć tak jak do tej pory w programie głównym. Jeśli jednak musimy symulować ruch kilku obiektów niezbędne staje się definiowanie kolejnych albo zmiennych złożonych, jak np. tablice. Możemy inaczej. Definiujemy funkcję, a w jej wnętrzy niezbędne parametry opisujące obiekt, a także inne funkcje, które zarządzają tymi parametrami. W ten sposób powstaje złożona funkcja – obiekt. Jest to jakby foremka, za pomocą której możemy tworzyć nowe obiekty. Zmienne we wnętrzu obiektu nazywamy własnościami, a funkcje metodami. Odwołanie do danego obiektu w jego wnętrzu realizujemy za pomocą instrukcji this.

Cała lekcja do pobrania. Przykładowy program z lekcji 1. Przykładowy program z lekcji 2.

Zobacz tutaj