Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Planety przyciągają się grawitacyjnie siłami, które jako pierwszy nazwał i opisał w XVII wieku Newton. Aby z wartości sił, którymi działają na siebie masywne obiekty przejść do równań ruchu (położenia, prędkości i przyspieszenia) należy je zróżniczkować. Matematycznie, zwłaszcza w dobie komputerów, nie jest to proces skomplikowany i czasochłonny; w czasach Newtona prawie niemożliwy do rozwiązania dla więcej niż dwóch planet. Nie wdając się w szczegóły przedstawiony zostanie gotowy algorytm, tzw. metoda Eulera.

Cała lekcja do pobrania. Przykładowy program z lekcji.

Zobacz tutaj