Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Informatyka - przedmioty dodatkowe

Komputerowe wspomaganie inżynierskie
  • EXCEL - obliczenia inżynierskie na arkuszu kalkulacyjnym
  • CAD - rysunek techniczny na ekranie komputera
  • CAS - komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich
  • 3D - modelowanie trójwymiarowe
Komputer w pracy dziennikarza
  • HTML - tworzenie stron WWW
  • JAVASCRIPT - programowanie na stronach WWW
  • FLASH - multimedialne prezentacje na stronach WWW
  • CMS - system zarządzania portalem internetowym
  • GRAFIKA- zaawansowana grafika rastrowa i wektorowa

Logiczne i abstrakcyjne myślenie, „sprawny umysł”, praktyczne umiejętności, to hasła przyświecające lekcjom informatyki w ZSO w Bobowej. Wiedza teoretyczna jest także niezbędna, ale zdobędziesz ją jakby „przy okazji”, a jeśli jesteś nią szczególnie zainteresowany powinieneś samodzielnie korzystać z podręcznika. Podręcznik nie będzie więc wymagany na lekcjach informatyki. Wszystkie potrzebne materiały otrzymasz na lekcjach. Dostępne są one również na szkolnej stronie internetowej zso.bobowa.eu w dziale informatyka. Zeszyt jest także "dla Ciebie" i podobnie jak podręcznik nie będzie wymagany. Jednak wszelkie notatki w nim zgromadzone możesz wykorzystywać na sprawdzianach praktycznych.

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

SYSTEMY ZARZĄDZANIA BAZAMI DANYCH

Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14  

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

APLIKACJE INTERNETOWE

 Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14  

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

GRAFIKA KOMPUTEROWA

 Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14  

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 MULTIMEDIA l GRAFIKA KOMPUTEROWA

 Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14   

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

 PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE i OBIEKTOWE

Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14 

 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

OPROGRAMOWANIE BIUROWE

Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14 

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

SYSTEMY OPERACYJNE l SIECI KOMPUTEROWE

Technik informatyk - symbol cyfrowy 312[01]; Nr programu 312[01] /T,SP/ MENiS / 2004.06.14 

Zobacz tutaj