Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Język HTML służy do składania stron, które można oglądać w sieci WWW. Określa on wygląd dokumentu i jego powiązania z innymi. Język HTML nie jest językiem programowania, gdyż brakuje w nim min. Instrukcji sterujących, zmiennych czy funkcji. Tę lukę wypełnia min. JavaScript. Strony w HTML zapisane są na dysku komputera jako zwykły plik tekstowy w rozszerzeniem HTML lub HTM, dlatego do jego utworzenia można użyć dowolnego edytora tekstowego.

Jeśli wyświetlisz kod źródłowy strony WWW zobaczysz, że zawiera on szereg poleceń umieszczonych w nawiasach kątowych np. <coś takiego>. Twory te noszą nazwę znaczników. Zazwyczaj znaczniki występują parami: <otwierający>, </zamykający>. Ukośnik (/) odróżnia znacznik zamykający od otwierającego. Istnieją również znaczniki pojedyncze (bez zamykającego). Znaczniki można pisać małymi lub dużymi literami. Nie ma znaczenie czy bądą w jednym wierszu czy też jeden pod drugim. Znaczniki mogą posiadać dodatkowe parametry modyfikujące ich działanie. Umieszcza się je wtedy wewnątrz znacznika. Znaczniki można również zagnieżdżać jeden w drugim, tzn. otwierające i zamykające nie mogą się przeplatać.

Cała lekcja do pobrania TUTAJ

Zobacz tutaj