Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

disko2018W środę (7.02.2018 r.) na terenie naszej szkoły odbędzie się dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski. Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów wraz z osobami towarzyszącymi (będą one wpuszczane za okazaniem dowodu tożsamości i sprawdzeniu, czy figurują na liście). Odpłatność za wstęp dla uczniów naszej szkoły wynosi 5 zł., dla zaproszonych gości 7 zł. W trakcie trwania dyskoteki będzie możliwość zakupu napojów chłodzących!

Opiekę podczas imprezy sprawować będą nauczyciele (według przyjętego harmonogramu). Podczas dyskoteki należy dbać o porządek i odpowiednie zachowanie. Ewentualne straty materialne wynikłe podczas zabawy pokryją rodzice sprawców zdarzenia. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków niedozwolonych. Złamanie zakazu spowoduje przerwanie dyskoteki. Uczestnicy nie mogą opuszczać budynku w trakcie jej trwania, mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. Godzinę po rozpoczęciu imprezy drzwi szkoły zostaną zamknięte i nikt nie będzie wpuszczony. Organizacja dyskoteki zostanie zgłoszona na Komendę Policji w Bobowej. W sytuacji naruszenia porządku, noszącego znamiona przestępstwa, fakt ten zostanie zgłoszony na policję. Życzymy wszystkim uczestnikom udanej zabawy!!!

Zobacz tutaj