Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

 

 

ZSO   LICEUM    TECHNIKUM   ULOTKA   PREZENTACJA

zso lo

Gimnazjalisto
w tym roku szkolnym prowadzimy nabór do oddziałów,
które przygotują Cię do studiów na następujących kierunkach:


kierunki studiów
INFORMATYKA, ROBOTYKA, ...

przedmioty rozszerzone:matematyka, informatyka


kierunki studiów
MEDYCYNA, REHABILITACJA, ...

przedmioty rozszerzone:biologia, chemia


kierunki studiów
TURYSTYKA, ZARZĄDZANIE, ...

przedmioty rozszerzone:geografia, wos


kierunki studiów
DZIENNIKARSTWO, ADMINISTRACJA, ...

przedmioty rozszerzone:język polski, wos

ZAJĘCIA DODATKOWE

Komputerowe wspomaganie inżynierskie

Rozwój przemysłu w dzisiejszych czasach jest nierozerwalnie związany z rozwojem nowoczesnych technologii. Jako inżynier będziesz w przyszłości wykorzystywał swój sprawny umysł, swoją wyobraźnię i doświadczenie do rozwiązywania praktycznych problemów i projektowania użytecznych maszyn i procesów. Będziesz uczył się m.in.: komputerowego wspomagania obliczeń (arkusz kalkulacyjny i CAS), gromadzenia i wyszukiwania informacji (bazy danych), modelowania 2D i 3D (rysunek techniczny CAD).

Komputer w pracy dziennikarza

Jako humanista jesteś poszukiwany na rynku pracy. Jednak maszyna do pisania dawno została zamieniona na klawiaturę, a pióro na myszkę. Umiejętność poruszania się w Internecie, to konieczność, a cyfrowa obróbka danych to standardBędziesz uczył się m.in.: zaawansowanej obróbki tekstu, edycji elektronicznej grafiki komputerowej (fotografia i rysunek wektorowy), wyszukiwania informacji w Internecie, tworzenia stron WWW (HTML, CSS, JavaScript), administrowania portalem internetowym (CMS)

Robotyka

http://www.zso.bobowa.eu/index.php/nauczyciele/mindstorms

Ten wyjątkowy zestaw LEGO MINDSTORMS EV3 łączy w sobie znane wszystkim klocki Lego Technic z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerem, co pozwala na konstruowanie robotów i ich programowanie. Na zajęciach pozalekcyjnych popularyzowane są nauki techniczne; uczymy posługiwać się zaawansowanymi technologiami; zapoznajemy z inżynierskimi zawodami przyszłości: mechatronikiem i informatykiem; dostarczamy dowodów na użyteczność wiedzy i umiejętności matematyczno-techniczno-informatycznych.


zso lo

 

zso te

Gimnazjalisto
w tym roku szkolnym prowadzimy nabór do następujących zawodów:


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, planowania i organizacji produkcji gastronomicznej, zasad żywienia i przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych, języka obcego zawodowego, zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Co będziesz umiał?
sporządzać potrawy i napoje, planować i organizować usługi gastronomiczne, obsługiwać gastronomiczne programy komputerowe, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny zakład gastronomiczny
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i cukierniach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach, na statkach i promach, prowadzić własną działalność gospodarczą (np. firmę cateringową, kawiarnię itp.)


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Czego się będziesz uczył?
obsługiwania programów graficznych, organizowania sesji zdjęciowych i filmowych, tworzenia sloganów reklamowych, pisania scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, planowania i organizacji kampanii reklamowych, nadzorowania produkcji reklam, promowania usług reklamowych, badania skuteczności reklamy, posługiwania się językiem angielskim w reklamie
Co będziesz umiał?
projektować i wykonywać reklamy, kreować wizerunek firmy, planować i realizować strategię reklamową, stosowania w pracy techniki wizualizacji, prowadzić sprzedaż usług reklamowych, prowadzić kampanię reklamową
Gdzie możesz pracować?
w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, w agencjach do spraw kontaktów z mediami, jako projektant grafiki, jako pracownik działu badań rynkowych, jako copywriter - autor tekstów i sloganów, jako specjalista public relations


TECHNIK  HOTELARSTWA

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi gościa hotelowego, zagadnień ekonomiczno-prawnych, w tym promocji usług turystycznych organizacji i sprzedaży usług hotelarskich, współpracy z biurami podróży, nowoczesnych technik pracy biurowej, słownictwa zawodowego w języku obcym, obsługi branżowych programów komputerowych
Co będziesz umiał?
zdobędziesz wiedzę ogólną, profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego, korzystać z przepisów prawa hotelowego, stosować zasady gospodarki rynkowej, organizować usługi turystyczne, gastronomiczne i rekreacyjne, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny obiekt hotelowy
Gdzie możesz pracować?
hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach agroturystycznych, uzdrowiskach, sanatoriach, obiektach SPA, statkach wycieczkowych, na promach, biurach turystycznych, administracji samorządowej, możesz prowadzić własny obiekt hotelowy


KELNER

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi kelnerskiej gości, sporządzania potraw i napojów, prawidłowych zasad żywienia człowieka, organizowania usług gastronomicznych, słownictwa zawodowego w języku obcym, prowadzenia działalności gospodarczej w gastronomii
Co będziesz umiał?
przygotować salę konsumpcyjną, profesjonalnie obsłużyć gościa, sporządzać i podawać potrawy oraz napoje, planować i organizować przyjęcia oraz usługi cateringowe, prowadzić własny zakład gastronomiczny, pracować indywidualnie i zespołowo
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i dyskotekach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach na statkach i promach w firmach cateringowych, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 

 

I co jeszcze?

możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych
bierzesz udział w konkursach i olimpiadach
praktyki zawodowe odbywasz w renomowanych zakładach gastronomicznych
doskonalisz umiejętności na różnego rodzaju kursach


zso te

 

zso sp

Nauka w trybie zaocznym, 2 DNI w TYGODNIU. Przyjęcia BEZ EGZAMINÓW.

Wymagane dokumenty:
świadectwo ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki, życiorys, 2 zdjęcia.
Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej: zso.bobowa.eu w dziale rekrutacja.

 

Prowadzimy nabór w następujących zawodach


TECHNIK INFORMATYK

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
montażu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
projektowania baz danych i administrowania bazami danych, tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w trzech obszarach:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - koniec II semestru.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – koniec III semestru.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – koniec IV semestru.


TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
prowadzenia rachunkowości, rozliczania danin publicznych,
rozliczania wynagrodzeń, rozliczania składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy finansowej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w dwóch obszarach:
A.36. Prowadzenie rachunkowości - koniec II semestru.
A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – koniec IV semestru.


Kursy dla dorosłych

technik żywienie i usług gastronomicznych,
technik hotelarstwa, technik ekonomista,
kelner, cukiernik, piekarz

Kursy umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych z tytułem technika.
Okres kształcenia od 1 roku do 2 lat. BEZPŁATNE, WIECZOROWE.
Formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej:
zso.bobowa.eu w dziale rekrutacja.


zso sp

 

Czytaj więcej: Technik Organizacji Reklamy

Technik Organizacji Reklamy

Dziś nabór rozpoczynamy! Serdecznie wszystkich zapraszamy i do pracy zachęcamy.

 Na reklamie tu w Bobowej, mamy lekcje odjazdowe. Dołącz do nas, baw się z nami, bo jesteśmy bardzo zgrani.

 2 x Kinia, Aga i Kasia

 

ulotka

ulotka1

ulotka2

zso prz2

 
ULOTKA REKRUTACYJNA 2014-2015

zso1024

Zespół Szkół Ogólnokształcących powstał w maju 1999 roku na bazie Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza – patrona szkoły o kilkudziesięcioletniej tradycji. W skład zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, Technikum oraz Szkoła Policealna.

Zobacz tutaj