Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

zso te

Gimnazjalisto
w tym roku szkolnym prowadzimy nabór do następujących zawodów:


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, planowania i organizacji produkcji gastronomicznej, zasad żywienia i przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych, języka obcego zawodowego, zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Co będziesz umiał?
sporządzać potrawy i napoje, planować i organizować usługi gastronomiczne, obsługiwać gastronomiczne programy komputerowe, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny zakład gastronomiczny
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i cukierniach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach, na statkach i promach, prowadzić własną działalność gospodarczą (np. firmę cateringową, kawiarnię itp.)


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

Czego się będziesz uczył?
obsługiwania programów graficznych, organizowania sesji zdjęciowych i filmowych, tworzenia sloganów reklamowych, pisania scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, planowania i organizacji kampanii reklamowych, nadzorowania produkcji reklam, promowania usług reklamowych, badania skuteczności reklamy, posługiwania się językiem angielskim w reklamie
Co będziesz umiał?
projektować i wykonywać reklamy, kreować wizerunek firmy, planować i realizować strategię reklamową, stosowania w pracy techniki wizualizacji, prowadzić sprzedaż usług reklamowych, prowadzić kampanię reklamową
Gdzie możesz pracować?
w agencjach reklamowych, w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, w biurach ogłoszeń, w agencjach do spraw kontaktów z mediami, jako projektant grafiki, jako pracownik działu badań rynkowych, jako copywriter - autor tekstów i sloganów, jako specjalista public relations


TECHNIK  HOTELARSTWA

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi gościa hotelowego, zagadnień ekonomiczno-prawnych, w tym promocji usług turystycznych organizacji i sprzedaży usług hotelarskich, współpracy z biurami podróży, nowoczesnych technik pracy biurowej, słownictwa zawodowego w języku obcym, obsługi branżowych programów komputerowych
Co będziesz umiał?
zdobędziesz wiedzę ogólną, profesjonalnie obsłużyć gościa hotelowego, korzystać z przepisów prawa hotelowego, stosować zasady gospodarki rynkowej, organizować usługi turystyczne, gastronomiczne i rekreacyjne, posługiwać się językiem obcym zawodowym, prowadzić własny obiekt hotelowy
Gdzie możesz pracować?
hotelach, motelach pensjonatach, domach wczasowych, ośrodkach agroturystycznych, uzdrowiskach, sanatoriach, obiektach SPA, statkach wycieczkowych, na promach, biurach turystycznych, administracji samorządowej, możesz prowadzić własny obiekt hotelowy


KELNER

Czego będziesz się uczył?
przedmiotów ogólnokształcących, obsługi kelnerskiej gości, sporządzania potraw i napojów, prawidłowych zasad żywienia człowieka, organizowania usług gastronomicznych, słownictwa zawodowego w języku obcym, prowadzenia działalności gospodarczej w gastronomii
Co będziesz umiał?
przygotować salę konsumpcyjną, profesjonalnie obsłużyć gościa, sporządzać i podawać potrawy oraz napoje, planować i organizować przyjęcia oraz usługi cateringowe, prowadzić własny zakład gastronomiczny, pracować indywidualnie i zespołowo
Gdzie możesz pracować?
w restauracjach i kawiarniach, w pubach i dyskotekach, w pensjonatach, domach wczasowych, hotelach na statkach i promach w firmach cateringowych, możesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 

 

I co jeszcze?

możesz podnosić swoje kwalifikacje na studiach wyższych
bierzesz udział w konkursach i olimpiadach
praktyki zawodowe odbywasz w renomowanych zakładach gastronomicznych
doskonalisz umiejętności na różnego rodzaju kursach


zso te

 

Zobacz tutaj