Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Informujemy, że do 16 lutego 2017 można składać deklaracje o przystąpieniu do egzaminu zawodowego na sesję VI-VII 2017.

W roku szkolnym 2016/17 kształcimy w zawodach: 
technik RACHUNKOWOŚCI i technik INFORMATYK.

Możesz także wybrać kursy dla dorosłych: 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, cukiernik, piekarz

Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły ZSO.BOBOWA.EU

Ulotka rekrutacyjna 

Przykładowe egzaminy zawierają: test części piemnej, arkusz części praktycznej i kryteria oceniania.

Zobacz tutaj