Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bobowej

Deklaracje o przystąpieniu do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2018, należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 lutego 2018.

Praktyka zawodowa dla słuchaczy I roku SP (technik informatyk)

26.02 - 23.03 2018 (4 tygodnie)

Przed praktyką należy pobrać z sekretariatu szkoły skierowanie.

Plana zajęć dla słuchaczy Szkoły Policealnej ZSO w Bobowej

Zajęcia dla słuchaczy rozpoczynają się
w piątki o godzinie 15:00, w soboty o godz. 8:00, w niedziele o godz. 8:00 

Słuchacze I roku Szkoły Policealnego
rozpoczytają 26 lutego 2018 praktykę zawodową (4 tygodnie).
Niebędne dokumenty należy pobrać w najbliższych dniach w sekretariacie szkoły.

Informujemy, że do 16 lutego 2017 można składać deklaracje o przystąpieniu do egzaminu zawodowego na sesję VI-VII 2017.

W roku szkolnym 2016/17 kształcimy w zawodach: 
technik RACHUNKOWOŚCI i technik INFORMATYK.

Możesz także wybrać kursy dla dorosłych: 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner, cukiernik, piekarz

Wszelkie informacje na stronie internetowej szkoły ZSO.BOBOWA.EU

Ulotka rekrutacyjna 

Przykładowe egzaminy zawierają: test części piemnej, arkusz części praktycznej i kryteria oceniania.

Zobacz tutaj