czyść ekran
R (1..100)
X (0..600)
Y (1..600)
VX (-500..500)
VY (-500..500)
siła (0..500)
kąt (-90..90)
opór (0,900..1,0)
sprężystość (0,0..1,0)